Връзка между вродените сърдечни малформации и разстройствата от аутистичния спектър

Деца с вродени сърдечни малформации биха могли да са с повишен риск от развитие на аутизъм, показва ново изследване „случай-контрола“, публикувано в списание Pediatrics. Авторите на прочването използват данни от здравен регистър в САЩ като сравняват близо 8800 деца, диагностицирани с разстройство от аутистичния спектър, с 26 000 контроли без аутизъм. След статистическата обработка на […]