Списък с лабораториите с безплатни бързи ангигенни тестове

Тези болници и лаборатории работят с безплатно предоставени от Министерството на здравеопазването тестове.

Пределната цена, която те могат да определят за пробовземането и административната работа, свързана с отчитането на резултатите в НЗИС и издаването на сертификат за изследване, е до 10 лв.

Благоевград
„МБАЛ – Благоевград“ АД
„МБАЛ Пулс“ АД
„СИМДЛ Св. Иван Рилски“ЕООД
„Медицински център – 1 Благоевград“ ЕООД
„МДЛ Медилаб-Благоевград“ ООД
МБАЛ „Иван Скендеров“ООД
„СМДЛ – Самостоятелна Медико-Диагностична лаборатория –„ДНК“ Разлог“ ЕООД
СМДЛ „Кандиларов“-гр. Гоце Делчев
„МБАЛ – Разлог“ ЕООД
„СМДЛ Лабдерма“ ЕООД
„СМДЛ Медика 2003“ ЕООД
Бургас
СДМЛ ЛИНА ЕООД гр. Бургас
СДМЛ РАМУС ООД гр. Бургас
СДМЛ д-р Тошкина гр. Бургас
УМБАЛ Бургас АД
ДКЦ Бургасмед ЕООД
Варна
МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД
СМДЛ „Лаборекспрес 2000“ ЕООД
СМДЛ „Рамус“ ООД, гр. Варна
СМДЛ „Лина“ ЕООД
СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ ЕООД
Велико Търново
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов
„МЕДИЛАБ-САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“, ЕООД гр.Велико Търново
Видин
МЦ“Биомед-99″ ЕООД гр.Видин
МЦ „Св. Иван Рилски“ ООД гр.Видин
Враца
„НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХРИСТО БОТЕВ“АД
Габрово
ДКЦ Здраве ЕООД Севлиево
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД Габрово
МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД Трявна
Добрич
МЦ „Вива Феникс“ ООД
„МЦ I Балчик“ ЕООД
„ДКЦ II Добрич“ ЕООД
МЦ „Евромедика – Каварна“ ЕООД
„МЦ I Каварна“ ЕООД
„МЦ Тервел“ ЕООД
СМДЛ „Стелт-2013“ ООД
СМДЛ „Кандиларов“ ООД
Кърджали
СМДЛ „РАМУС“
СМДЛ „КЛИНИЛАБ“
Кюстендил
МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД, гр.Кюстендил
Ловеч
СМДЛ ИМЕНО-МЕД ООД
СМДЛ РАМУС ООД
МБАЛ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД – ЛАБОРАТОРИЯ III етаж
Монтана
ДКЦ – 1 гр. Лом;
МЦ „Хипократ – 53“ гр. Лом;
СМДЛ „Медилаб“ гр. Монтана;
МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ гр. Лом.
Пазарджик
„Хигия – ДКЦ“ ООД, гр. Пазарджик
„ДКЦ I Пазарджик“ ЕООД, гр. Пазарджик
„ДКЦ I Велинград“ ЕООД, гр. Велинград
„МЦ I – Септември“ ЕООД, гр. Септември
„МЦ – Панагюрище“ ЕООД, гр. Панагюрище
МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера
Перник
ДКЦ I ПЕРНИК ЕООД
МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД
МДЛ ЦИБАЛАБ ПЕРНИК ЕОООД
Плевен
УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД гр. Плевен
УМБАЛ Света Марина ООД гр. Плевен
МБАЛ Сърце и мозък ЕАД
МБАЛ Никопол
ДКЦ Авис Медика ООД
ДКЦ II – Плевен
СМДЛ Левски
МЦ Екзакта медика ООД
ДКЦ Свети Панталеймон Плевен
Кардиологичен медицински център ЕООД
МЦ I Долна Митрополия
МЦ КИРМ ЕООД гр. Плевен
ДКЦ III – Плевен ЕООД
МБАЛ Червен бряг
МБАЛ Света Параскева гр. Плевен
СМДЛ Рамус ООД
Пловдив
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ИЗТОК” ЕООД
„МБАЛ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД
„МБАЛ – ПЪРВОМАЙ“ ЕООД
МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКУС АЛФА – ПЛОВДИВ ЕООД
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ” ЕООД
„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МИЛАБ“ ЕООД
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – СВЕТА ЕЛИСАВЕТА – РАКОВСКИ” ЕООД
„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КАНДИЛАРОВ” ООД
„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ” ООД
„УМБАЛ – Пловдив“ АД
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД
„МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА – ПЛОВДИВ“
„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС” ООД
„УМБАЛ – КАСПЕЛА“ ЕООД
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР VI – ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН“ ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НОЛЕКС ООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИТАМЕД ЕООД
МБАЛ „СВЕТИ МИНА“ – ПЛОВДИВ“ ЕООД
Разград
МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград
МДЛ ЕООД д-р Илияна Кръстева, гр. Разград
МДЛ „Харвей“ ЕООД, гр. Разград
МДЛ „Рамус“ ООД, гр. Разград
Русе
Силистра
СМДЛ Цибалаб Силистра
СМДЛ Рамус Силистра
МДЛ Силистра
МЦ Св. Иван Рилски гр. Тутракан
Сливен
МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“ АД гр. СЛИВЕН
МЦ „ЛАЙФ СЛИВЕН“ ООД гр. Сливен
СМДЛ ЛИНА““ ЕООД гр. Сливен
Смолян
МБАЛ Мадан
МБАЛ Девин
МБАЛ Златоград
ДКЦ Смолян
СМДЛ „Рамус“ ООД, клон Смолян
СМДЛ „Рудозем“ ЕООД, гр. Рудозем
СМДЛ „Медицел“ ЕООД, гр. Смолян
София град
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС“ ООД
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОДИМЕД 99“ ООД
МБАЛ ДОВЕРИЕ АД
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КАНДИЛАРОВ ООД
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“ ЕООД
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД
ДКЦ „ВИТА“ ЕООД
ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ
СМДЛ – МАЙ ЛАБ“ ЕООД
ДАБОЛАБ – Самостоятелна медико-диагностична лаборатория“ ООД
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ДИАГЕН“ ЕООД, гр. София.“
София област
МБАЛ Елин Пелин ЕООД гр. Елин Пелин
МБАЛ Ихтиман ЕООД гр. Ихтиман
МБАЛ Пирдоп Ад гр. Пирдоп
МБАЛ Своге ЕООД гр. Своге
МБАЛ Самоков ЕООД гр. Самоков
МБАЛ Ботевград ЕООД гр. Ботевград
МБАЛ Етрополе ЕООД гр. Етрополе
МДЦ „Олимп“ гр. Своге
Стара Загора
УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД СТАРА ЗАГОРА
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СЕЛЕНА“ – ЕООД СТАРА ЗАГОРА
ДКЦ „ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК“ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК
МДЛ „СЕВТОПОЛИС“ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК
СМДЛ „БИОКОМ 98“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА
НОВАЛАБ – СМДЛ ООД СТАРА ЗАГОРА
ДКЦ 1 -СТАРА ЗАГОРА ЕООД
МЦ „ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА“ СТАРА ЗАГОРА
СМДЛ „РАМУС ООД“ КЛОН СТАРА ЗАГОРА
Търговище
МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ АД – гр.Търговище – клинична лаборатория
МБАЛ – ОМУРТАГ ЕАД – гр.Омуртаг – микробиологична лаборатория
МБАЛ – ПОПОВО ЕООД – гр.Попово – клинична лаборатория
МЦ СОЛИГЕНА 2017 ООД – гр.Търговище – клинична лаборатория
ДКЦ СВ.ИВАН РИЛСКИ ООД – гр.Търговище – клинична лаборатория
СМДЛ РАМУС ООД – гр. Търговище
СМДЛ СТАТУС ЕООД – гр.Търговище
СМДЛ КАНДИЛАРОВ – гр.Търговище
СМДЛ БИОМЕД – гр.Търговище
Хасково
ДКЦ-1-Хасково ЕООД-гр. Хасково
СМДЛ“ДЕЛПЕМ“ ЕООД гр. Хасково
СМДЛ“МИЛАБ“ ЕООД гр. Хасково
МДЛ“Елена Генева“ ЕООД-гр.Свиленград
МБАЛ-Хасково -гр. Хасково
Шумен
„МДЛ Първа“ ООД
„МДЛ Д-р Ноневи“ ООД
„СМДЛ Рамус“ ООД
„СМДЛ АВХОН за ИСМП“ ЕООД
Ямбол
„Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД
„Медико-диагностична лаборатория“Медика 2000″“ ЕООД
„Диагностично – консултативен център 1 Ямбол“ ЕООД
„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Рамус“ ООД
„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория“Лина““ ЕООД
„Медико-диагностична лаборатория – Нова – д-р Мариана Господинова“ ЕООД

About Author /

ЛАКТЕСА е бутикова марка функционален чай за подпомагане на желани процеси: чай за увеличаване и поддържане на кърмата, Чай за отслабване, Чай за детоксикация, Чай за поддържане на имунната система. Чай за сваляне на високо кръвно Потърсете ни във фейсбук страницата https://www.facebook.com/lactessa/ --->>> Купете на промоция още сега https://lactessa.com/promotsii-laktesa

Start typing and press Enter to search

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Ако продължите да използвате сайта, то вие сте съгласни с това. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close