С какво се занимава постурологията?

Проблемите на равновесието, ориентацията, координацията на движенията въввертикалната стойка, при ходене,спорт и други действия в  условията натехнически прогрес имат все по-важно място в медицината. От друга страна много заболявания на опорно-двигателната система имат своятасимптоматика, изразяваща се в изменения на балансиращите реакции на тялото на пациента при основна стойка, седнал или при движение. Клинично, наличието на определени симптоми става очевидносамо при груба патология. В същото време, специални методидават възможност да се открияттакива изменения много по- рано. Чувствителността им е такава, че може да сепроведе диагностика нараненетап от заболяването или неговите последствия, когато пациентаоще нямаоплаквания. Днес в медицината на развитите страни доказва своите големи възможности една ново трансдисциплинарномедицинсконаправление – постурология.  Постурологията се занимава с диагностика, динамично наблюдение и […]
- реклама -