Резултат след протеста на специализантите

Следната публикация е кратко изложение на промените, които пряко засягат младите специализанти. Важно е да се отбележи, че тя е тълкувание на лица без юрдическо образование и е възможно в нея да има недостатъци. Статията е дело на екипа на АСМБ-София. На 10 Октомври от 12 часа през Министрество на Здравеопазването се проведе протест срещу […]