Проследяване на бременността по гестационни седмици

Бременността се разделя на 40 седмици, наречени гестационни, като началото на първата седмица съвпада с началната дата на последната редовна менструация. В описания срок проследяването на всяка бременност е индивидуално за всяка жена, в зависимост от нейното общо физическо и здравословно състояние, възрастта и развитието на бременността. Това са факторите, които определят колко често ще се извършват прегледи, какви изследвания трябва да бъдат направени, като при необходимост бременните се насочват към допълнителни консултации със специалисти в други области на медицината.

По-долу ви представяме стандартната схема за проследяване на една бременност в Медицински комплекс „Д-р Щерев” с всички прегледи и изследвания, които се провеждат/назначават при нас.

За изчерпателно обяснение на различните термини, прегледи или изследвания може да кликнете върху маркираните термини (линкове):

– Тест за бременност (4-та гестационна седмица(г.с.):

Първата крачка от проследяването на една бременност започва с нейното установяване. В домашни условия това става чрез уринарен тест за бременност, който може да бъде закупен от всяка аптека. За да даде адекватни резултати, уринарният тест трябва да се направи около 12-14 дни след предполагаемата дата на зачеване. След положителен резултат на уринарния тест той може да се повтори след 48 часа, за допълнително потвърждаване. Това е времето, когато бъдещата майка трябва да информира своя гинеколог и да започне да приема фолиева киселина (400 микрограма дневно), ако все още не е стартирала този прием.

– Първи преглед при акушер-гинеколог (5-та гестационна седмица):

Следващата стъпка е записването на преглед при специалист акушер-гинеколог за окончателно установяване на бременността. По негова преценка той може да назначи кръвен тест за бременност(това се налага най-вече, ако прегледа е в прекалено ранен период от бременността и тя все още не може да се установи чрез преглед с ултразвукова диагностика (УЗД.)

По принцип е препоръчително първият преглед при акушер-гинеколог да се насрочи поне една седмица след закъснението на месечния цикъл (5-та гестационна седмица на бременността). Тогава бременността вече може да се установи при прегледа с УЗД. В този период на бременността в повечето случаи ултразвуково може да се види т.нар. плоден сак, но самият ембрион и неговият сърдечен ритъм все още не могат да бъдат регистрирани.

От този момент нататък започва проследяване на бременността:

Всеки преглед при проследяващия акушер-гинеколог (т.нар. женска консултация по време на бременността) ще включва УЗД, измерване на тегло, артериално налягане, обиколка на корема на бременната и проследяване на нормалното развитие на плода с необходимата фетална биометрия. Допълнително бъдещата майка ще получава специализирана акушер-гинекологична консултация с препоръки за протичане на бременността, опазване на нейното здраве и това на развиващото се бебе. При наличие на придружаващи заболявания на бременната жена проследяващият лекар ще я насочи към консултации със съответните специалисти, ако такива се налагат. До петия преглед или 22-26 гестационна седмица, ако бременността протича нормално, проследяването се извършва чрез посещения при проследяващия акушер-гинеколог веднъж месечно.

– Втори преглед с УЗД (7 гестационна седмица):

Втората женска консултация с ултразвуков преглед, с който започва и същинското проследяване на протичащата бременност, обикновено се назначава две седмици след първото посещение при акушер-гинеколога. Тази визита е по-продължителна. При нея се снема анамнеза на бременната жена за минали и настоящи заболявания, за наследствени заболявания. Изчислява се срокът на бременността и вероятният термин на раждане спрямо датата на последната редовна менструация. Измерват се ръст, тегло, артериално налягане. УЗД по време на този преглед се извършва трансвагинално (през влагалището). Неговата цел е да установи наличието на сърдечно дейност на плода и да локализира ембриона – по този начин се доказва нормалното развиване на бременността в матката. С този преглед започва ежемесечно следене на състоянието на бременната жена и развиващото се в нея бебе.

При този и всеки последващ месечен преглед по преценка на проследяващия лекар могат да се назначават рутинни лабораторни изследвания за Пълна кръвна картина (ПКК), урина и скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ).

Допълнителни изследвания:

По време на цялата бременност проследяващия лекар може назначи имунохематологично изследване (ако жената не е провеждала такова), чрез което да се определи кръвната група и резус фактора на бременната. Допълнително отново по преценка на проследяващия лекар по време на целия период на бременността могат да се назначат изследване на микробиология на влагалищен секрет и стерилна урина. (след 36-38 г.с. задължително се назначава микробиологично изследване на влагалищен секрет без значение дали такова е снемано по-рано през бременността.) На бременни жени, които имат контакти с домашни любимци по преценка на проследяващия лекар може да се назначат изследвания за токсоплазмоза или други зоонози.

– Трети преглед (11-13 гестационна седмица):

По време на този преглед се провежда ултразвукова диагностика, която се извършва трансабдоминално (върху корема). Чрез показателите от УЗД се определя точният срок на бременността и на база на дължината на фетуса (плода) се изчислява окончателно вероятният термин на раждане (ВТР). Разбира се, до този момент ВТР вече може да е изчислен при предходните прегледи на база на първи ден от последна редовна менструация. По време на този преглед се снемат няколко ехографски параметъра като дебелината на нухалната гънка, назална кост, кръвен поток през сърцето на плода, дуктус венозус и фетална анатомия. Взема се и кръвно проба за т.нар. ранен дородов биохимичен скрининг (БХС) – изследване на биохимични параметри за определяне на риск риска за Даун синдром и други хромозомни аномалии. Бъдещите родители се консултират за резултатите от теста и при необходимост бременната жена се насочва към допълнителни инвазивни изследвания (хориална биопсия или амниоцентеза).

След 13 г.с. по преценка на проследяващия лекар се снемат кръвни изследвания за глюкоза (кръвна захар) и допълнителни биохимични показатели за кръвосъсирване и коагулация (протромбиново време, фибриноген, аРТТ (ККВ))

От тук нататък при всеки преглед чрез УЗД се измерват основни структури на плода, като се проследява как той нараства и се развива (фетална биометрия). Оценява се дали растежът и развитието на плода отговарят на гестационната възраст. Извършва се оценка на феталните движения и активност, както и оценка на позицията на плацентата и пъпната връв.

– Четвърти преглед (16 – 20 (22) гестационна седмица):

По време на този преглед се провежда ултразвукова диагностика, която се извършва трансабдоминално (върху корема) като се прави базисна фетална морфология – по-подробно ехографско наблюдение на анатомията на плода. Чрез нея ултразвуково се разглежда плода за наличието на различните органи като се обръща специално внимание на череп, сърце, бъбреци, диафрагма, гръбначен стълб, пикочен мехур, стомах и крайници. При съмнения за аномалии в развитието на бебето проследяващия лекар може да назначи детайлна фетална морфология с подробен преглед на всяка част на феталното тяло.

По време на този преглед по преценка на проследяващия лекар може да се вземе и кръвна проба за т.нар. късен дородов биохимичен скрининг.

В този срок на бременността се извършва и амниоцентеза, ако на база на получените по-рано резултати от биохимичните изследвания, проследяващия лекар преценява, че такава е необходима. Практиката в нашата болница е да се препоръчва амниоцентеза на всички бременни жени, които са над 35 годишна възраст.

По преценка на лекуващия лекар между 20 – 24 г.с. бременната жена може да се насочи към извършване на фетална ехокардиография – специализирано ехографско изследване на сърцето на плода.

– Пети преглед (22 – 26 гестационна седмица):

Това е рутинна консултация, при която се извършват всички прегледи и изследвания, необходими за проследяване на здравословното състояние на бременната жена и развитието на плода в динамика (описани по-горе). След 20 г.с. седмица при всяко посещение се прави оценка на функциите на плацентата, а всеки УЗД преглед е съпроводен и с доплерово изследване на кръвотока в съдовете, хранещи бебето и кръвоснабдяващи маточните съдове.

– Прегледи и изследвания след 28 гестационна седмица:

В този период на бременността продължават редовни прегледи с УЗД, мониториране на здравето на бременната жена и оценка на физическото състоянието на плода със снемане на биометричните данни и проследяване на феталния растеж. Извършват се всички рутинни изследвания на женската консултация, описани по-горе. Ако всичко с бременността протича в норма, до раждането остават общо три гинекологични прегледа – женска консултация.

След 28 г.с. към редовната месечна женска консултация на всеки две седмици започва да се мониторира сърдечната дейност на плода – т.нар. запис на сърдечни тоновe (NST).

Към 36 г.с. се назначават и изследвания за сифилис, хепатит B и C, СПИН (по желание). По принцип тези изследвания могат да се назначат и по-рано по време на бременността, но трябва да се има предвид, че тяхната валидност е от 3 до 6 месеца. Обикновено практиката е тези изследвания да се правят в началото и в края на бременността. Ранното тестване е по преценка на лекуващия лекар, а това непросредствено преди раждане е необходимо, защото резултатите от посочените изследванияса задължителна част от медицинската документация за по провеждане на раждането.

Между 36-38 г.с. в подготовка за предстоящото раждане задължително се назначават изследвания на микробиология от влагалищен секрет, пълна кръвна картина, глюкоза (кръвна захар) и урина (по преценка на проследяващия лекар може да се назначи изследване на стерилна урина). В същия срок се извършват консултации с анестезиолог и кардиолог с попълване на съответните медицински въпросници и информиране съгласия.(това важи за жени, избрали за раждане АГ болница „Д-р Щерев” като съответните консултации са част от пакета за раждане).

След 36 гестационна седмица записът на сърдечни тонове се извършва ежеседмично. В този срок бременността завършва деветте месеца и практически раждането може да се очаква в предстоящите седмици до термина. Освен записите на сърдечни тонове, провеждани всяка седмица, в последния месец от бременността (след 36 г.с.) бременната жена прави и подробен гинекологичен преглед и консултация със своя лекуващ лекар. По време на този преглед вече окончателно е определена позицията на плода с предлежанието на неговата най-ниска част (главичка, седалище или друго) и се обсъжда предстоящото раждане. Ако има медицински индикации за оперативно родоразрешение (цезарово сечение), се планира конкретно и датата на извършване на раждането.

С това приключва проследяването на бременността и започват последните дни в очакване на раждането!

Източник: Shterevhospital

About Author /

ЛАКТЕСА е бутикова марка функционален чай за подпомагане на желани процеси: чай за увеличаване и поддържане на кърмата, Чай за отслабване, Чай за детоксикация, Чай за поддържане на имунната система. Чай за сваляне на високо кръвно Потърсете ни във фейсбук страницата https://www.facebook.com/lactessa/ --->>> Купете на промоция още сега https://lactessa.com/promotsii-laktesa

Start typing and press Enter to search

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Ако продължите да използвате сайта, то вие сте съгласни с това. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close