гр. Петрич, ул. „Цар Симеон“ 23 – аптеката предлага продуктите на Лактеса.

Лактеса в Петрич