Лъчелечение при карцином на белия дроб

Началникът на Клиниката по лъчелечение в УМБАЛ "Св. Марина" – Варна проф. д-р Елица Енчева за методите на лечение на карцином на белия дроб.
Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“-Варна е единственият център в България, в който се прилагат всички съвременни техники на облъчване при карцином на белия дроб – от най – ранния стадий до последния метастатичен стадий, самостоятелно и в комбинация с другите онклогични методи. Благодарение на високотехнологичното оборудване, с което тя разполага и прилагайки световните стандарти за лечение, се затваря цикълът на комплексно онкологично лечение на белодробния карцином.

- реклама -