Кардиология и ендокринология са темите на Medical News за октомври

Уважаеми колеги, Рубриката на Medical News – „Тема на месеца“ набира все по-голяма популярност. Всеки ден в нея се регистрират десетки лекари, фармацевти и стоматолози. В  „Тема на месеца“ се публикуват оригинални научни статии, абстракти, обзори, клинични случаи и резултати от клинични проучвания свързани със съответни медицински специалности. Миналия месец се фокусирахме на темите анестезиология и образна диагностика. Темите на […]