FDA одобри нов антиепиептичен препарат

Агенцята по храните и лекарствата в САЩ одобри пускането в търговската мрежа на таблетната форма с активно вещество ценобамат за лечение на локализирани епилептичени пристъпи при възрастни. Одобрението е резултат от проведените две проучвания, които обхващат общо 700 участници със средно 8,5 пристъпи за 28 дни. Те биват разпределени да поучават ценобамат или плацебо, като […]
- реклама -