Какви детски страхове се появяват от 0 до 10 г.

Развитие на детската психика. Детски схрахове.

Доказано е, че детската психика се изгражда от 2,5 години до 7 годишна възраст. Добре е през този възрастов период да се постараем да осигурим на детето спокойна семейна обстановка, позитивни отношения между членовете на семейството и чувство на любов. Когато детето е обградено с любов и разбиране то неминуемо ще израсне с добра самооценка и увереност, което помага за справянето му с житейските ситуации. Освен това при поява на определен проблем, което е напълно нормално, детето лесно ще се справи с него.

Страх:
Страхът е една от първите неприятни емоции, които стават достъпни за детето още в най – ранно детство. Той е израз на инстинкта за самосъхранение.

Страхът търпи развитие и е различен във възрастов план. При най – малките той настъпва бързо. Възбудата, в която изпада мозъкът на детето е изключително голяма и тя води до пренагласа на почти всички органи.

Източници на детски страхове:

– Наличие на тревожност в родителите, главно в майката. Тревожност по отношение на детето. Прекалено голямо предпазване от несъществуващи опасности и изолация от общуване с връстници. Стремеж да се прави всичко за детето. Потребност постоянно да се дават безбройни съвети и команди.
– По –голямо количество забрани от страна на родителя към детето от същия пол или предоставяне изцяло на свобода на детето от противоположния пол.
-Конфликт между родителите.
– Психически травми изострящи възрастовата чувствителност към един или друг страх.

С възрастта се наблюдава голяма динамика на детските страхове.

В периода на бременността всяко безпокойство, изпитвано от майката се явява като първи акт на безпокойство и в детето.

В първият месец от живота на детето повишеното безпокойство се дължи на неудовлетворени жизнено важни физиологични потребности като тези свързани с храна, сън, топло, студено, т.е. всичко, онова което определя физическия и емоционален комфорт на детето.

В периода от 1 до 3 години се развива интензивно интелектът, мисленето. Детето става по-ловко и активно.
На около 2 години се заражда страхът от тъмнината, който не е само резултат от родителска грешка, но и следствие от вътрешен конфликт в детето или външен конфликт със средата. Не са редки случаите на нощни страхове с най- често срещан персонаж е вълкът. Той се присънва на детето, което може би се бои от наказанието на родителите и особено на бащата.

Към 3 годишна възраст като персонаж в съня се появява Баба Яга, която може да е отражение на проблемите на детето със „строгата” майка. Освен това Баба Яга може да се явява и като страх от смъртта.
В периода от 3 до 5 години на преден план е формирането на собственото Аз на детето. Появява се стремеж към разбиране, доверие и близост с другите хора. Формира се чувството за общност / понятието „ние” /. Интензивно се развива въображението, а с това се увеличават възможностите за проявление на страх.

До втората година момчето и момичето реагират по един и същ начин при раздяла с родителите, но след трета година момичето реагира по-силно при раздяла с бащата, момчето – при раздяла с майката. Ако детето не изгради добър емоционален контакт с родителите си през този период, възниква страх от изоставяне.

СТРОГОСТ

Излишната строгост на родителите също може да способства за формирането на този страх. Случва се в гнева си родителя да затвори или заключи детето в друга стая. Това му действа шоково и може да доведе до заекване или нощно напикаване.

В този период се появява страх от затворени пространства.
Страхът от самотата се появява когато на детето дълго време не му се е обръщало внимание.
Периодът от 5 до 7 години се характеризира с дооперационалния интелект.
На 6 години детето проявява тревога за своята външност. „А за мен никой няма да се ожени.”
На 7 години идва страхът от закъснение, който изразява неувереност в своите способности.

Между 6-та и 7-та година апогей бележи страхът от смъртта.

При 8-годишните деца страхът от собствената смърт се трансформира в страх от смърт на родителите.

Симптоми на невротичен страх:

– Силно напрежение;
– Неблагоприято влияние върху формиране на характера;
– Поведение, свързано с избягване не само на обекта на страха, но и на всичко свързано с него.
Страх от смъртта се появява също под формата на страх от зараза.
Много често невротичния страх от самота, страх от тъмното и страх от различни животни.
– В периода от 7 до 11 години намалява егоцентризма на детето и се увеличава тенденцията да възприема позицията на другите. Тук страха от смъртта се трансформира в страх от войната.
– Към 7 -8 години се развива тревожност. Изразява се в безпокойство и страх да не се направи нещо, което е в разрез с общоприетите норми на обществото и групата.
– Някои деца панически се боят да не направят грешка, когато се подготвят за следващия учебен ден. Това е резултат от много педантични родители. Това създава чувство на неувереност у детето.
– В по-редки случаи възниква страх от училището поради конфликт със съученици и връстници.

Детските страхове преминават с преминаването в следващ възрастов период. Наличието на страховете е част от развитието на детето. Приемат се за нормални тогава, когато не продължават дълго във времето и не пречат на личностната реализация.

Възраст и източници на детски страхове:

0 – 6 месеца –  Силни звуци, загуба на подкрепа

6 -9 месеца  – Непознати нови стимули/ маски, височини

12 – 24 месеца –  Раздяла

2 години – Звукови стимули / влакове, гръмотевици /, въображаеми същества, крадци, пространствени стимули / големи приближаващи обекти /

3 години – Визуални стимули, конкретизирани стимули / груб тон, неприятни гласове /, призраци,вещици, самота

4 години – Звукови стимули / пожарна сирена /,Диви животни, липса на родители през нощта

5 години – Визуални стимули,някой криещ се под леглото, природни бедствия /пожар, наводнения, буря

7 -10 години – Неуспех и критика, неизвестност / сенки, призраци, тъмнина /, дребни наранявания, опасност / загуба на ориентация, крадци/, смърт, медицински и зъболекарски процедури.

*

източник: http://psihologplovdiv.com

About Author /

ЛАКТЕСА е бутикова марка функционален чай за подпомагане на желани процеси: чай за увеличаване и поддържане на кърмата, Чай за отслабване, Чай за детоксикация, Чай за поддържане на имунната система. Чай за сваляне на високо кръвно Потърсете ни във фейсбук страницата https://www.facebook.com/lactessa/ --->>> Купете на промоция още сега https://lactessa.com/promotsii-laktesa

Start typing and press Enter to search