Аорто-коронарен байпас с повече от един артериален графт – опитът на Аджибадем Сити Клиник София

Аорто-коронарен байпас с повече от един артериален графт – опитът на Аджибадем Сити Клиник София Велина Янчева, Андрей Неутов, Антоaн Спасов, Асен Келчев Отделение по Кардиохирургия, УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София Ключови думи: артериални графтове, радиална артерия, две вътрегръдни артерии, тотална артериална реваскуларизация, аорто-коронарен байпас Абстракт: В последните препоръки за миокардна реваскуларизация на европейските асоциации […]
- реклама -